Trwają prace przy Budowie Oczyszczalni Ścieków w Dziewinie

Trwają roboty budowlane związane z największą inwestycją realizowaną przez  spółkę komunalną Eko-Drwinia.

Przypominamy, że inwestycja jaką jest kanalizacja, podzielona jest na dwa zadania.
Pierwsze z nich obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w Dziewinie. W tej miejscowości powstanie blisko 12 km sieci wraz z przepompowniami ścieków     i przyłączami kanalizacji sanitarnej.
Tutaj też przewidziano budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m3/d.

Drugie zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie blisko 9 km kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w Mikluszowicach oraz Gawłówku. W tym przypadku także przewidziano budowę przepompowniami ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Poniżej, przedstawiamy fotorelacje z budowy oczyszczalni ścieków w Dziewinie.