Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to struktura powołana w związku z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Spójności. JRP odpowiedzialna jest za przygotowanie, organizację i monitorowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i prawno- organizacyjnym.

Skład Jednostki Realizującej Projekt w „EKO-DRWINIA” Sp. z o.o. wchodzi:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Janusz Kukla

Kierownik JRP – Jan Chojka

Radca Prawny – Tomasz Miśkiewicz

Specjalista ds. zamówień publicznych projektu – Anna Topór

Księgowy projektu – Ewa Warzecha-Ważydrąg

Specjalista ds. ekonomicznych, rozliczeń finansowych i sprawozdawczych – Teresa Zelek

Specjalista ds. administracyjno – technicznych projektu –